Головна‎ > ‎Кафедра‎ > ‎

Історія кафедри

                   У 1979 році за ініціативою ректора Дніпропетровського ордена Трудового Червоного Прапору медичного інституту професора І.І. Крижанівської та директора Дніпропетровського науково-дослідного інституту експертизи та відновлення працездатності інвалідів (ДІВЕПІНу) І.Т. Кобиляцького та згідно з розпорядженням Міністерства охорони здоров’я УРСР за № 8.02-56 була заснована кафедра лікарсько-трудової експертизи. До первинного складу кафедри входили доцент Шабельник В.І., доцент Башмаков О.Ф., асистент Єлісейкіна Л.В., асистент Гулай А.М. За період керівництва кафедрою І.Т.Кобиляцьким була створена матеріальна база та методичне забезпечення навчального процесу. Науковий напрямок в цей період присвячений медико-соціальній експертизі при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. За результатами цієї роботи опубліковано понад 100 наукових праць.

                   За період керівництва кафедрою був поповнений викладацький склад, розроблені нові навчальні програми, впроваджені в начальний процес ділові ігри, комп’ютерні екзаменаційні технології. В період з 1999 по 2000 рр. кафедру очолював талановитий організатор охорони здоров’я, професор Іпатов Анатолій Володимирович. За короткий час під керівництвом А.В.Іпатова кардинально оновлена навчальна база кафедри: створені нові учбові кабінети, лекційні аудиторії, налагоджені нові форми взаємозв’язків з обласними медико-соціальними комісіями, переглянуті навчальні програми з урахуванням сучасних проблем медико-соціальної експертизи. У 2000 році А.В.Іпатов обраний директором Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності. Він зберігає тісні творчі зв’язки з кафедрою медико-соціальної експертизи, спрямовуючи свій організаторський і творчий потенціал на зростання ролі і авторитету кафедри в системі медико-соціальної експертизи нашої країни.

                  У період з 2000 до 2015 року кафедру очолював доктор медичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи Дніпропетровської державної медичної академії, лауреат Державної премії України, Заслужений лікар України професор Науменко Леонід Юрійович.

                  З вересня 2015 року до серпня 2019 року кафедру очолював кандидат медичних наук, доцент Березовський Віталій Миколайович.

                  З вересня 2019 року до сьогодні кафедру очолює доктор медичних наук, доцент Борисова Інна Станіславівна.

                 За останній час оновився викладацький склад кафедри. Сьогодні на кафедрі МСЕ працюють: д.мед.н., професор, лікар ортопед-травматолог Науменко Л.Ю., к.мед.наук, доцент, лікар терапевт Березовський В.М., к.мед.наук, доцент, лікар терапевт к.мед.наук, Борисова І. С., асистент, лікар невролог Фесенко Г. Д., к. мед. н., асистент, лікар ортопед-травматолог Зуб Т. О. 

                Головним завданням колектива кафедри є підвищення професійної кваліфікації лікарів МСЕК та ЛКК ЗОЗ з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації при основних інвалідизуючих захворюваннях. Колективом кафедри створена система безперервної підготовки лікарів-інтернів, лікарів ЛКК ЗОЗ та лікарів-експертів з питань експертизи та реабілітації хворих і інвалідів. Післядипломну підготовку щорічно на кафедрі проходять понад 300 лікарів на тематичному циклі «Актуальні питання організації медико-соціальної експертизи та реабілітації хворих і інвалідів» при захворюваннях внутрішніх органів, хірургічних хворобах, захворюваннях опорно-рухового апарату, неврологічних та офтальмологічних хворобах. Навчання проводиться за 156-ти годинною програмою, що побудована за модульним принципом.

               Особливим напрямом в післядипломній освіті є цикл для лікарів-інтернів "Основи медико-соціальної експертизи і реабілітації". Таматика цього циклу була розроблена на кафедрі та за ініціативою МОЗ України й фахівців кафедри МСЕ розповсюджена для викладання в усіх вищих медичних  навчальних закладах держави.